Methode VBM | Voice Body Mind

De Methode VBM vindt haar oorsprong in theater- en podiumtechnieken en is gericht op een juiste combinatie van | lichaamstaal en- houding | beweging | ademhalingstechniek |  stem en- spreektechniek | mentale- en fysieke control. De focus is: welke Performance vaardighedenset heeft u nodig en welk doel | resutaat heeft u voor ogen. Uw sterke punten krijgen meer accent, uw mindere gaan gelijk mee op. Bijkomend effect van de Methode VBM is dat deze duurzaam positief doorwerkt en van invloed is op uw dagelijkse  mentale en- fysieke energie | productiviteit | vitaliteit | stemming.. 

 

Voice & Communication 
In de eerste twee minuten van uw Performance wordt beslist of u een boeiend | deskundig | overtuigend | enthousiasmerend spreker bent of niet. Uw stem is meer dan een spraaktechnisch vermogen. Het is uw dagelijks communicatiemiddel. Met uw stem kunt u uw publiek | gesprekspartners | omgeving voor u winnen. Met uw stem kunt u een 'ja' stemming creëren | een gevoel van herkenning en emotie losmaken | aanzetten tot actie of instemming. Door diverse stemfacetten toe te passen zoals | tempo | klank | volume |  intonatie | articulatie | muzikaliteit | stilte | werkt u aan een juiste spreektechniek  | persoonlijke spreekstijl | hoe u spreektaal in beeldspraak verandert.

 

Body Language  Uw lichaamstaal- en houding | gelaatsexpressie | beweging laten zien hoe u zich voelt | welke stemming u heeft | of u zelfvertrouwen uitstraalt. Als u bewust met een open  lichaamstaal en- houding uw publiek | gesprekspartners | omgeving tegemoet treedt heeft dit een ispirerend | positief effect op uw Performance.

 

Mindset  Wat en hoe u denkt positief | negatief | vertaalt zich onmiddelijk in uw lichaamstaal- en houding | beweging | ademhaling | gedrag | handelen | stemgebruik en is direct van invloed op uw zelfcommunicatie | zelfvertrouwen | focus | verbeeldingskracht. Mentale control voorkomt dat er fysiek | psychisch ongewenste spanning optreedt.