Methode VBM - Voice Body Mind

De Methode VBM vindt haar oorsprong in theater- en podiumtechnieken en is gericht op een juiste combinatie van stem- en spreektechniek, lichaamstaal en- houding, ademhalingstechniek, mentale- en fysieke control, relatie inspanning en ontspanning. De focus is: welke nieuwe  Performance vaardigheden heeft u nodig en wilt u nú realiseren.
 Uw sterke punten en potentieel krijgen meer accent, uw mindere gaan gelijk mee op. Met de Methode VBM werkt u aan een succesvolle Performance. Bijkomend effect van de  Methode VBM is dat deze positief doorwerkt en van invloed is op uw productiviteit, vitaliteit en energie. 

 

Voice & Communication 
In de eerste twee minuten van uw Performance wordt beslist of u een boeiend, deskundig, overtuigend en enthousiasmerend spreker bent of niet. Uw stem is meer dan een technisch vermogen. Het is uw dagelijks communicatiemiddel. Met uw stem kunt u publiek en gesprekspartners voor u winnen. Met uw stem kunt u een 'ja' stemming creëren, een gevoel van herkenning en emotie losmaken en aanzetten tot actie of instemming. Door alle stemfacetten toe te passen: klank, ritme, modulatie, timbre, tempo, volume, crescendo, intonatie, articulatie, muzikaliteit en meest belangrijk stilte; werkt u aan een goede spreektechniek en hoe u spreektaal in beeldspraak verandert.

 

Body Language is een taal zonder woorden. 
Aan uw lichaamstaal- en houding, gelaatsexpressie en beweging is te zien hoe u zich voelt, welke stemming u heeft en of u zelfvertrouwen uitstraalt. Het kenmerk van inspirerend (persoonlijk) leiderschap is dat er onder andere bewust gebruik wordt gemaakt van een open lichaamstaal- en houding omdat men weet welk effect en impact dit heeft op publiek, gesprekspartners en omgeving.

 

Mindset  Gedachtenimpulsen, positief of negatief, vertalen zich onmiddellijk in hun fysieke equivalent; lichaamstaal- en houding, stem en handelen. Hoe u denkt -het vertrouwen dat u heeft in uw eigen deskundigheid- is direct van invloed op uw zelfcommunicatie en focus. Mindset (mentale control) voorkomt dat er fysiek en psychisch ongewenste spanning optreedt. Met een ontspannen Mindset en een goede ademhalingstechniek, beïnvloedt u bewust positief uw gedachten, stemming, voorstellingsvermogen en kunt  u zich volledig focussen op uw Performance.

 

Methode VBM | 
Interactief | Energiek | Ontspannen | Resultaat- en Praktijkgericht.