Mythe Eerste Indruk

In de meeste publicaties leest u teksten als deze: een Eerste Indruk is het beeld dat men van u krijgt op basis van uw uiterlijk | stemgebruik en vindt binnen de eerste 20 seconden plaats. Uiterlijk zijn dat aspecten als lichaamstaal- en houding | gelaatsexpressie | kleding. Volgens onderzoek bepaalt dit maar liefst 55%. Dit beeld wordt onmiddellijk bevestigd of veranderd na het spreken van uw eerste woorden. Uw stemgebruik draagt bij voor 38%. De inhoud van uw woorden blijkt relatief onbelangrijk te zijn. Dit scoort 7%. Men zou ook kunnen zeggen: als de blik niet overtuigen kan, kunnen woorden dit evenmin.

 

Het is UCLA hoogleraar psychologie Albert Mehrabian die dit model ooit naar buiten bracht tijdens zijn specifiek onderzoek naar interpersoonlijke en- inconsistente communicatie. Hij zegt hier later over dat dit model totaal uit zijn context gehaald is. I did not intend the statistics to be used or applied freely to all communications, presentations and meanings as the frequently have been.

 

Mythe of geen mythe; het maken van een goede professionele Eerste Indruk blijft van groot belang bij zakelijke | media Performances | sollicitatie en- persoonlijke gesprekken.  Als u uw Eerste Indruk tot een succes wilt maken en inhoudelijk uw Tweede Indruk glansrijk wilt doorstdaan kunt u door training-discipline veel meer bereiken dan dat er nu binnen uw vermogen ligt.